Doomsday-preppers.nl | Over ons
Doomsday-preppers.nl | Contact
Doomsday-preppers.nl | Vrienden van
Doomsday-preppers.nl | Scenario's
Doomsday-preppers.nl | Door de mens zelf veroorzaakt
Doomsday-preppers.nl | Scenario's
Doomsday-preppers.nl | Scenario's
Doomsday-preppers.nl | Preppen
Doomsday-preppers.nl | Meer over preppen
Doomsday-preppers.nl | Meer over preppen
Doomsday-preppers.nl | Voeding
Doomsday-preppers.nl | Alles over water
Doomsday-preppers.nl | Prepper tools
Doomsday-preppers.nl | Boeken, films, games
Doomsday-preppers.nl | Prepper archief

De kernramp van Tsjernobyl


26 April 1986

Altijd op de hoogte.

In de nacht van 25 op 26 april 1986 ontplofte kernreactor nummer 4 in de Kerncentrale van Tsjernobyl. De ontploffing van de kernreactor was het gevolg van een aaneenschakeling inschattings-, bedienings- en ontwerpfouten.


Om 01.23 uur die nacht bereikte de reactor 30 Gigawatt; tien keer zijn normale vermogen. Het gevolg: de brandstofstaven smolten, de stoomdruk steeg en veroorzaakte een stoomontploffing. Het 2000 ton zware dak van de reactor werd weggeblazen en door de binnenstromende lucht vlogen de hete fout ontworpen uit grafiet gefabriceerde moderatorelementen, in brand. De grafietbrand voerde een radioactieve rookwolk in de atmosfeer. Die nacht kwamen bij de brand en de explosie 31 mensen om het leven.

Te laat...

Pas op 27 april kwam de evacuatie van een gebied met een straal van 30 km rond de reactor op gang. Na tien dagen waren circa 135.000 mensen geëvacueerd uit het gebied rondom de reactor. Ongeveer 3500 inwoners weigerden het gebied te verlaten.

  

Door het ongeluk kwam een grote wolk met radioactief materiaal in de atmosfeer en werd door de wind naar het noorden en het noordwesten werd gedreven. De eerste melding van het ongeluk kwam niet van de Sovjet autoriteiten, maar van onderzoekers die radioactieve neerslag opmerkten in Zweden. De meeste neerslag met radioactieve stofdeeltjes kwam vrij gedurende de eerste tien dagen na het ongeluk. Rond 2 mei bereikte de radioactieve wolk Nederland en België.


Deze fall-out van het ongeluk trok over een groot deel van Europa. In Nederland kreeg het RIVM de opdracht om meer metingen te doen dan normaal. Er werd een graasverbod ingesteld om besmetting van melk te voorkomen. Tevens mocht net geoogste bladgroente niet verkocht worden.

Fall-out

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bracht in 2006 is een rapport uit waarin o.a. het aantal geschatte doden ten gevolgen van deze ramp er nog zullen vallen. Veel deskundige spraken de cijfers direct weer tegen met als één van de argumenten omdat het merendeel van de extra doden ten gevolge van kanker, veroorzaakt door de ramp, te klein is ten opzichte van het aantal mensen dat sowieso zal overlijden aan kanker.

Slachtoffer aantal

In april 2006 bracht Greenpeace een eigen rapport uit over de kernramp, waarin gesteld werd dat het aantal aan de ramp gerelateerde overlijdens aan kanker rond de 93.000 zou liggen - tegenover de 4.000 tot 9.000 extra sterfgevallen als gevolg van kanker die in het VN-rapport werden genoemd - en het totale aantal doden rond de 200.000.


Eveneens in april 2006 brachten de Europese Groenen in het Europees Parlement een ander alternatief rapport uit dat tot veel verdergaande conclusies komt dan het rapport van het Internationaal Atoomenergie Agentschap. De studie, The Other Report on Chernobyl (TORCH) komt tot de slotsom dat 40% van de oppervlakte van Europa besmet werd met meer dan 4000 becquerel per vierkante meter en dat de gevolgen ook tegenwoordig nog zeer verstrekkend zijn. Zo gelden er volgens TORCH voor 374 boerderijen in Groot-Brittannië nog steeds beperkende maatregelen en heeft ook veeteelt in Finland en Zweden nog steeds te kampen met de gevolgen van de ramp. Ook stelt het TORCH-rapport dat de Tsjernobyl-ramp zal leiden tot tussen de 30.000 en 60.000 bijkomende doden als gevolg van kanker alleen.

De autoriteiten van de Sovjet-Unie deelden pas op 29 april officieel mee dat er zich een ongeluk in een kerncentrale in de Oekraïne had voorgedaan. De mededeling kwam pas nadat in de Kerncentrale Forsmark bij het Zweedse Forsmark (ruim duizend kilometer van Tsjernobyl) alarmerende niveaus van radioactiviteit waren gemeten die werden getraceerd als afkomstig uit de Sovjet-Unie. De regering van de Sovjet-Unie probeerde de omvang van het ongeluk echter te bagatelliseren. Doordat de Russische regering onjuiste informatie doorstuurde, was het voor de Europese landen heel moeilijk de gevaren van de ramp in te schatten en de gepaste maatregelen te treffen. Later sprak men zelfs van een doofpotaffaire: de Europese regeringen zouden met opzet de ernst van de ramp voor de bevolking hebben verzwegen.


Deze doofpot-theorie werd nog versterkt door het gerucht dat de Belgische regering Armand Pien, de toenmalige populaire weerman in België, had verplicht de werkelijke meetresultaten te vervalsen. Pien had op vrijdag 2 mei 1986 om 11 uur nog in een radioprogramma verklaard dat er absoluut geen gevaar was. Later bleek dat op dat moment reeds heel België getroffen was door ioniserende straling. In een Humo-artikel verduidelijkt Pien wat er werkelijk aan de hand was:


 "2 mei 1986 is voor mij de zwartste dag van mijn leven geweest. Ik weet nog zeer goed dat het vrijdagvoormiddag was. Ik had op BRT-2 net het weerpraatje met Lutgart Simoens gehad. De luchtvoorzieningen waren zeer gunstig voor ons. Er stond een zuidwest circulatie. En ik weet nog heel goed dat ik gezegd heb: ‘Voor ons bestaat er niet het minste gevaar’. Toen ik hier buitenkwam was het na elven en de gegevens die hier binnenliepen... Vergeet niet dat metingen bewerkt moeten worden. Van de radioactiviteit die men kent, moet eerst de natuurlijke radioactiviteit worden afgetrokken om de reële cijfers te krijgen, dus dat duurt een tijdje. Toen ik de cijfers zag en de sprong die gemaakt was... Ik weet nog dat dokter Malcord, directeur van het KMI, onmiddellijk telegrammen gestuurd heeft naar premier Martens, het Staatssecretariaat van Leefmilieu en alle betrokken instanties en om drie uur 's middags zat iedereen al op het kabinet van Staatssecretaris Smet, mét de metingen maar ook met de informatie uit de Sovjet-Unie dat de ramp helemaal niet erg was. Hoe kun je op basis van verkeerde informatie maatregelen treffen?"

Controverse over berichtgeving en effecten

Tsjernobyl vandaag de dag

Het betonnen omhulsel dat de sterk radioactieve overblijfselen van reactor 4 omsluit, werd destijds snel opgebouwd om de straling te blokkeren. Helaas blijkt op de lange termijn het geen sterke constructie te zijn.


Inmiddels is men begonnen met het voorwerk voor de bouw van een groter, meer definitief omhulsel, dat dit jaar gereed zou moeten zijn. Dit 150 meter lange, 257 meter brede en 105 meter hoge bouwwerk in de vorm van een grote betonnen boog, wordt op enkele honderden meters van de reactor gebouwd en zal nadien via een rolsysteem op zijn plaats worden geschoven.

Bron: wikipedia

Foto: Luuk de Kok

klik op de foto voor meer van zijn werk.

Doomsday-preppers.nl © 2011-2015 ...until TEOTWAWKI