Doomsday-preppers.nl | Over ons
Doomsday-preppers.nl | Contact
Doomsday-preppers.nl | Vrienden van
Doomsday-preppers.nl | Scenario's
Doomsday-preppers.nl | Door de mens zelf veroorzaakt
Doomsday-preppers.nl | Scenario's
Doomsday-preppers.nl | Scenario's
Doomsday-preppers.nl | Preppen
Doomsday-preppers.nl | Meer over preppen
Doomsday-preppers.nl | Meer over preppen
Doomsday-preppers.nl | Voeding
Doomsday-preppers.nl | Alles over water
Doomsday-preppers.nl | Prepper tools
Doomsday-preppers.nl | Boeken, films, games
Doomsday-preppers.nl | Prepper archief

De scenario's


TEOTWAWKI

Veroorzaakt door de mens zelf

Eigen schuld...

Great depression II

Met de gebeurtenis aan het einde van 1929 in het achterhoofd, zijn velen bang voor een herhaling van deze geschiedenis.


Werkeloosheid zal stijgen tot boven de 25% en landen wereldwijd zullen instorten. Armoede van ongekende proporties. Waar westerse landen voorheen alleen voorspoed kende, zullen mensen gaan roven en plunderen om te overleven.


Beperkt tot bepaalde gebieden zal het plunderen en roven zeer zeker kunnen plaatsvinden. Ook zal de aanvoer van levensbehoeften door het wegvallen van de maatschap- pelijke structuur worden beperkt. Zeer zeker de moeite waard om u op voor te bereiden.

Momenteel de angst van velen en de oorzaak van de prepper groei. De val van de maatschappij op wereld niveau door de financiële en economische crisis.

  

Is het uiteindelijk dan toch de mens die voor haar eigen (bijna) ondergang gaat zorgen? Is de drang naar zelfvernietiging altijd groter en meer aanwezig geweest dan de wens tot overleving?


De scenario's beschreven op deze pagina zijn van onze eigen hand, veroorzaakt door onwetendheid, arrogantie of hebzucht... of een combinatie van de drie.

Heilige oorlog / Kruistocht / Jihad

De IS, Boko Haram, Al Qaida... het zijn feitelijk allemaal ideologisch en religieus gemotiveerde pogingen om veranderingen te bewerkstelligen.


Wat een ruim decennium geleden begon met "9/11" heeft onlangs haar weg naar Europa gevonden. In Parijs werden op 7 januari j.l. 12 onschuldige mensen vermoord uit de naam een niet nader te noemen god...


Gedood uit geloofsovertuiging.


Veel mensen zijn bang dat deze Jihad uiteindelijk uit gevochten gaat worden in Europa.

  

Volgens sommige is het een herhaling van wat de Christenen deden gedurende de late middeleeuwen...


Nuceaire aanval

Was het eerst de gewapende vrede tussen het kapitalistische westen en het communistische oosten, nu is het het midden oosten en - nog even verder in oostelijker richting - richting Noord Korea.


Het is alweer een tijd wat rustiger in de media en volgens veel experts was het dan ook meer gebakken lucht dan een werkelijke dreiging en kunt u gewoon lekker gaan slapen zonder dat u zich druk hoeft te maken.


Hier in de BOL van Doomsday-preppers.nl laten wij onze aandacht in ieder geval niet verslappen.


  

Wat de wereld in de 2de helft van de 20ste eeuw in haar greep hield, lijkt een comebank te maken... de dreiging van een nucleaire aanval.


Met de eventuele opbrengsten van de Google Advertenties hopen wij de kosten van deze non-profit website enigszins te drukken.

Advertenties

Doomsday-preppers.nl © 2015 - untill TEOTWAWKI