Doomsday-preppers.nl | Over ons
Doomsday-preppers.nl | Contact
Doomsday-preppers.nl | Vrienden van
Doomsday-preppers.nl | Scenario's
Doomsday-preppers.nl | Door de mens zelf veroorzaakt
Doomsday-preppers.nl | Scenario's
Doomsday-preppers.nl | Scenario's
Doomsday-preppers.nl | Preppen
Doomsday-preppers.nl | Meer over preppen
Doomsday-preppers.nl | Meer over preppen
Doomsday-preppers.nl | Voeding
Doomsday-preppers.nl | Alles over water
Doomsday-preppers.nl | Prepper tools
Doomsday-preppers.nl | Boeken, films, games
Doomsday-preppers.nl | Prepper archief

Welkom op Doomsday-Preppers.nl


Dé site voor een ieder die meer wil

weten over goede voorbereiding

Wat is preppen?

De eerste stappen

Voordat een persoon zich zelf een "prepper" kan noemen zijn er een aantal fases waar hij of zij doorheen gaat. Deze fases zijn op geestelijk en theoretisch niveau en zijn in verschillend per persoon maar in de basis het zelfde.

  

De bewustwording

Of het nu van jongs af aan in de achter- kamer van uw geest heeft gesluimerd of dat het pas begon te leven nadat u een aflevering van Doomsday Preppers op National Geographic zag, is niet van belang. Het gaat er om dat u op dit moment de inhoud van deze website aan het lezen bent en u dus interesse heeft.


De bewustwording komt vaak voort uit het gevoel dat er op grote schaal iets te gebeuren staat waarop uw regering geen antwoord heeft en u naar alle waarschijn- lijkheid aan uw eigen lot bent overgelaten.


Deze gebeurtenis, oftewel; het scenario, is van essentieel belang bij de verdere stappen en is voor velen verschillend. De bewustwording daarentegen is voor iedere prepper, jong of oud, nieuw of ervaren, gelijk en feitelijk de eerste stap die genomen wordt.


Het aller belangrijkste is dat u toegeeft aan dit 'gevoel'. Geef toe aan de nijging om te gaan preppen. Geef toe aan het fijne gevoel dat u krijgt als u denkt aan het preppen en de voordelen die het met zich mee brengt. Maar heb direct ook maling aan dat wat uw omgeving er van vind. Heb maling aan de maatschappelijke stempel die een prepper vaak krijgt. Want in alle gevallen, lacht u het hardst als TSHTF en de overlevingskansen voor niet-prepper tot een minimaal zijn terug zijn gebracht.

Het woord preppen is een afgeleide van het Engelse woord prepare, wat "voorbereiden" betekend. Mensen die zich zelf dus preppers noemen en aan het preppen zijn, bereiden zich dus voor. Bereiden zich voor op wat? Preppers bereiden zich voor op TEOTWAWKI wat letterlijk vertaald; Het einde van de wereld zoals wij die kennen betekend.


Kort samengevat: Preppers bereiden zich voor op een gebeurtenis die in de toekomst wellicht gaat plaatsvinden. Deze gebeurtenis is voor veel preppers verschillend, evenals de te treffen voorbereidingen.


Preppers zijn er in verschillende gradaties. In feite kan een persoon met een spaarrekening al een prepper genoemd worden omdat de reden van het sparen vaak een voorbereiding is op een onverwachte uitgave. De spaarrekening-houder bereid zich dus voor op een nog onbekende gebeurtenis in de toekomst.

  

De feiten

Zodra u zich bewust bent van het feit dát u wilt gaan "preppen" en u weet ook wáárom u wilt gaan "preppen" is het wederom van essentieel belang dat dat u door simpelweg logisch na te denken er achter moet gaan komen wat er in geval van uw scenario, bij u in de buurt kan gebeuren.


Denk hierbij bijvoorbeeld aan dijkdoor- braken bij een mega quake. Driekwart van Nederland ligt onder de zee spiegel, hoe droog blijft u als de laaggelegen gebieden vol stromen met zout zeewater?


Ook niet geheel onbelangrijk zijn factoren als:

  

  • de locatie van de dichtstbijzijnde nucleaire instelling,

  • de locatie van de dichtstbijzijnde penitentiaire inrichting,

  • vluchtroutes.


Overdenk dus goed wat het gebied waarin uw woont en werk voor u kan betekenen en waar de eventuele gevaren kunnen liggen op het moment suprême.


Alle elementen met betrekking op wat er kan gebeuren hangen natuurlijk af van het scenario waar u zich op voor wilt gaan bereiden.


  

Plan van aanpak

Zodra u zich bewust bent van het feit dat we ons willen gaan voorbereiden en u een globaal beeld hebt van wat er kan gebeuren tijdens en na het moment van TSHTF is de volgende stap van een goede voorbereiding het maken van een; plan van aanpak.


In dit plan van aanpak zijn een aantal punten van groot belang. De eerste twee punten zijn in feite al besproken. De overige komen tijdens het maken van een plan van aanpak vanzelf naar voren.


Het maken van een plan van aanpak is niet makkelijk en zal de nodige uren in beslag nemen. Laat u hierdoor niet ontmoedigen maar neem pen en papier (waarschijnlijk computer, beeldscherm en toetsenbord) en begin met noteren van uw sceanrio gevolgd door de gevolgen die uw sceanrio heeft in uw gebied. Noteer alle belangrijke en gevaarlijke plaatsen bij u in de buurt of geef deze aan op een landkaart. Bekijk de eventuele vlucht wegen en realiseert u zich wat u kunt gaan doen. Doe dit van zowel u woon- als wel van uw werk- omgeving.


Zodra het begin er is, kunt u uw doel vastellen. Bepaal  voor u zelf wat het doel is van uw voorbereiding. Blijft u nadat TSHTF in uw woning of zoekt u hoger gelegen of een veiliger gebied op?


Wederom niet geheel onbelangrijk, is uw gezinssituatie. De voorbereiding van iemand die op zich zelf is aangewezen, verschillen aanzienlijk van iemand die de verantwoording draagt voor zijn of haar gehele gezin of - nog complexer - complete familie en vrienden groep. Laat uw PVA daarom aansluiten bij uw (gezins) situatie en anticipeer hierop.

Doomsday-preppers.nl © 2015 - untill TEOTWAWKI